Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Tag: nadzieja w Bogu

Przed bitwą

  „Gdy wyruszysz na wojnę przeciw swoim wrogom i zobaczysz konie, rydwany i lud liczniejszy od ciebie, nie bój się ich, gdyż jest z tobą Pan, twój Bóg, który cię wyprowadził z ziemi Egiptu.”  Ks. Powtórzonego…

Read more