Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Bardzo lubię Księgę Psalmów, bo w cudowny sposób pokazuje jaki jest Bóg i w jaki sposób działa. Doświadczenia psalmistów często są bardzo bliskie temu, przez co my przechodzimy i co przeżywamy, więc z łatwością możemy odnieść te Słowa do naszego życia.

Psalm 130, choć krótki, zawiera wiele przypomnień i błogosławieństw, którymi chciałabym się z wami podzielić.

 

Ps 130:1  Z głębokości wołam do ciebie, PANIE.

Ps 130:2  Panie, wysłuchaj mego głosu. Nakłoń swych uszu na głos mojego błagania.

 

Psalmista woła do Pana, będąc w głębokości. Nie wiemy dokładnie przez co przechodzi, jednak możemy wnioskować, że nie jest to najłatwiejsza sytuacja. Głębokości kojarzą mi się z wielkim oceanem- kiedy jesteś w środku tak ogromnej wody nie masz siły, aby dopłynąć do brzegu, możesz tylko wołać o pomoc i liczyć na to, że ktoś z przepływającego statku usłyszy twój głos, zauważy Cię i uratuje. Tak kiedy jesteś w głębokiej dolinie swojego życia, przytłaczają Cię trudności i problemy, nie zwlekaj z wołaniem do Pana. Psalmista wołał i wierzył, że Bóg wysłucha jego głosu, usłyszy jego błaganie. Ty też możesz mieć tę pewność.

 

“Oto ręka PANA nie jest skrócona, aby nie mogła zbawić ani jego ucho nie jest przytępione, aby nie mogło wysłuchać”.

Izajasza 59:1

 

Ps 130:3  PANIE, jeśli będziesz zważał na nieprawości, o Panie, któż się ostoi?

Ps 130:4  Ale u ciebie jest przebaczenie, aby się ciebie bano.

 

Kolejne wspaniałe przypomnienie dla nas:

Gdyby Bóg zważał na nasze grzechy, nikt nie miałby szansy przetrwać. Chwała Bogu, że On patrzy na nas przez pryzmat Swojego Syna Jezusa Chrystusa, że możemy być Jego dziećmi.

 

Jeśli czytając ten wpis, nie jesteś pewna czy możesz nazywać się dzieckiem Boga, musisz wiedzieć, że jesteś grzesznikiem skazanym na wieczne potępienie. Twoje życie jest przepełnione grzechem, każdego dnia łamiesz Boże przykazania i robisz rzeczy, które nie podobają się Bogu. Jeśli nie zmienisz swojego życia, jeśli nie odwrócisz się od grzechu i nie pójdziesz za Bogiem, czeka Cię wieczność w piekle. Ale spójrz jeszcze raz na werset 4. omawianego psalmu. Jest dla Ciebie ratunek bo u Pana jest przebaczenie! Pan Bóg posłał swojego Syna, aby umarł za Twoje grzechy. Karę, którą powinnaś ponieść, poniósł już Jezus Chrystus. On umarł i zmartwychwstał abyś Ty mogła żyć. On chce dać Ci życie wieczne, On chce, abyś przyszła do Niego.

 

“Jeśli ustami wyznasz Pana Jezusa i uwierzysz w swoim sercu, że Bóg wskrzesił go z martwych, będziesz zbawiony.  Sercem bowiem wierzy się ku sprawiedliwości, a ustami wyznaje się ku zbawieniu.”

Rzymian 10:9-10

 

Ps 130:5  Oczekuję PANA, moja dusza oczekuje; i w jego słowie pokładam nadzieję.

 

Czy pokładasz nadzieję w Słowie Boga? Czy ufasz obietnicom zawartym w Biblii? Czy Słowo Boże jest dla Ciebie autorytetem? Psalmista pokłada nadzieję w Słowach Boga, bo wie, że to jest jedyna właściwa droga, jedyny sposób na wyjście z głębokości, z której woła do Pana.

Dzięki Bogu i my możemy pokładać nadzieję w Jego Słowie. To wielkie błogosławieństwo, że mamy Biblię w naszym języku, możemy ją czytać i pokładać ufność w Słowach, które są w niej zapisane.

 

Ten werset to także dobra rada dla nas jak postępować, kiedy jesteśmy „w głębokościach”: najpierw wołać do Pana (jak w pierwszym wersecie), a potem oczekiwać Go i pokładać ufność w Jego Słowach. Czekać na odpowiedź i ufać, że Bóg ma wszystko pod kontrolą.

 

Ps 130:7  Niech Izrael oczekuje PANA; u PANA bowiem jest miłosierdzie i u niego obfite odkupienie.

 

U Pana jest miłosierdzie- to tak znana cecha Boga, a jednak im bliżej Go poznaję, tym bardziej zadziwia mnie Jego miłosierdzie względem mnie. Cały świat błądzi, odrzucając istnienie Boga, a mimo wszystko On jest miłosierny dla grzeszników. W psalmie 136 miłosierdzie Boga jest pokazane jako powód do wysławiania i chwalenia Go.

 

“Wysławiajcie PANA, bo jest dobry; bo na wieki jego miłosierdzie. Wysławiajcie Boga bogów, bo na wieki jego miłosierdzie. Wysławiajcie Pana panów, bo na wieki jego miłosierdzie;” Ps136:1-3

 

Zachęcam Cię, do przeczytania całego tego psalmu, aby przypomnieć sobie jak wielki jest Nasz Pan i jakie cudowne rzeczy uczynił.

 

Nasz werset (Ps130,7) oprócz miłosierdzia, mówi też o odkupieniu Pana. U Pana jest odkupienie, ratunek, odpuszczenie grzechów. Mało tego- jest ono obfite. Bóg ma moc, aby zbawić każdego. Bez względu na to kim jesteś, czym się zajmujesz, ile dobrych czy ile złych rzeczy zrobiłeś w swoim życiu. Boże odkupienie nie ma granic. Pan Jezus umarł na krzyżu właśnie po to, aby KAŻDY mógł dostąpić zbawienia. Dziękuję Bogu, że nie muszę martwić się o to, czy Jego miłosierdzia i odkupienia wystarczy dla moich bliskich, przyjaciół, znajomych, reszty świata. Boża niezmierzona łaska wystarczy dla wszystkich i obmywa z wszystkich grzechów. Nie tylko kilku, nie tylko tych z dzisiejszego dnia. Bóg zna twoje przeszłe, teraźniejsze i przyszłe grzechy. On wie o Tobie wszystko, a pomimo tego w swoim wielkim miłosierdziu przebacza Ci.

 

Ps 130:8  On sam odkupi Izraela ze wszystkich jego nieprawości.

 

Ten werset jest bardzo podobny do poprzedniego. Tutaj także jest mowa o obfitym odkupieniu- Bóg oczyszcza ze wszystkich nieprawości. Ale w tym wersecie zwróciłam uwagę na słowo “sam”. “On sam odkupi”. Bóg nie potrzebuje nikogo ani niczego, aby uratować grzesznika.

 

Być może myślisz, że modlitwy do Maryi i świętych sprawią, że Bóg spojrzy na Ciebie przychylniej? Może uważasz, że do odpuszczenia Twoich grzechów potrzebny jest ksiądz, a oddawanie czci obrazom czy modlenie się na różańcu przybliża Cię do Boga? A może wierzysz, że spełnianie dobrych uczynków i przestrzeganie przykazań doprowadzi Cię do zbawienia? Chcę Cię przekonać, że jesteś w błędzie. Biblia mówi coś zupełnie innego. “On sam odkupi”. Zapewniam Cię, że żaden człowiek- czy to żyjący czy już umarły, żaden przedmiot- bez znaczenia jak piękny, żadne zasługi- nie ważne jak zaszczytne, nie są w stanie odkupić Cię, ani nawet pomóc w Twoim odkupieniu. Bóg sam- tylko Jego moc, tylko Jego niezmierzona łaska, tylko Jego miłosierdzie- sprawia, że możesz być całkowicie oczyszczona z Twoich nieprawości i otrzymać życie wieczne. Jeśli się z tym nie zgadzasz, zachęcam Cię do czytania Biblii i szukania prawdy.

 

 

Możemy dziękować Bogu, że On słyszy nas, nie zważa na nasze nieprawości i dał nam Słowo, w którym możemy pokładać nadzieję. Wysławiajmy Go za Jego miłosierdzie i obfite odkupienie, wielką moc i niezmierzoną łaskę.

 

Chwała Panu!

 

 

Ola Mrowińska