Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

 

„Czy to dobrze, że tak się gniewasz?” –  pyta  się  Bóg Jonasza.

 Jonasz   był naprawdę zły po tym, jak Bóg zmienił zdanie w sprawie Niniwy: „Bóg pożałował tego nieszczęścia, które zapowiedział im czynić a nie uczynił”.   (Jonasza 4, 10). Jonasz odpowiedział   Stwórcy: „Wiedziałem bowiem, że ty jesteś Bogiem łaskawym i miłosiernym, cierpliwym i pełnym łaski, który żałuje nieszczęścia”.

 Czy to nie jest piękne wyznanie o Bogu???

 Jonasz znał Boga, jego atrybuty, pięknie go opisał, a mimo to, miał pretensje, że zaangażował go do wypełnienia Jego woli, bycia posłusznym i okazał się „niesprawiedliwy wobec niego”. Wspaniałe wyznanie o Bogu „nie przeszkodziło” mu się gniewać i być sfrustrowanym na Boże działanie i decyzje. 

 Może czasami czujesz się jak Jonasz?   Masz dużą wiedzę o Bogu, znasz Słowo Boże, wypowiadasz piękne frazy na jego temat, ale kiedy przychodzą Jego suwerenne decyzje nie umiesz tego zastosować.

Wiedza o Bogu to nie wszystko, musi ona przejść przez nasze serce i naszą wolę, aby ją wykorzystać i przenieść do naszego życia.   

„A Pan Bóg sprawił, że nad Jonaszem wyrosła tykwa, aby zasłaniała jego głowę i chroniła go przed upałem” (w innym tłumaczeniu krzew rycynowy)

„I Jonasz bardzo się cieszył z tej tykwy” (Jon 4, 6)

 Bóg daje nam dobre rzeczy, aby przynieść nam ochłodę w trudnej pustynnej codzienności, jest to właśnie ta” łaska ku pomocy w stosownej chwili” (Hebr.  4, 16 b)

 Dziękuj Bogu za tykwy, które Bóg Ci daje. Dają nam one ochłodę, wytchnienie w trudnych czasach. Może to być: spotkanie z przyjacielem, odpoczynek, dodatkowe pieniądze.  

 Pamiętaj jednak, że On daje „rośliny w naszym życiu” aby wykorzystać je jako narzędzia dydaktyczne do zrozumienia pewnych lekcji.  

Zastanowiło mnie, że Jonasz się bardziej cieszył z tykwy niż z uratowania dusz ludzkich i wypełnienia Bożej woli.

„Bóg sprawił, że robak podgryzł tę tykwę, tak, że uschła” – Jon 4, 7

 Czasami trudno nam się pogodzić z tym, że On daje tykwy, ale i wyznacza robaki. Do niego należy wszystko co na Ziemi. „Ja tworzę światłość i stwarzam ciemność. Czynię pokój i stwarzam nieszczęście. Ja Pan czynię to wszystko”.   (Izajasza 45, 7).

 Pamiętasz, że nie ma lepszego wychowawcy niż nasz Ojciec? – Hioba 36,22. Bóg daje prezenty, ale pragnie, abyśmy bardziej skupiali się na Darczyńcy niż na jego podarunkach.  W każdej chwili Bóg może sprawić, aby następna „pożyteczna roślina” wyrosła w twoim życiu.

 Bóg drugi raz się pyta: „Czy to dobrze, że tak się gniewasz z powodu tej tykwy?” I odpowiedział (Jonasz): To dobrze, że się gniewam, nawet aż na śmierć”.  (Jon 4, 9)

 Bóg pokazał Jonaszowi jakie są prawdziwe powody jego gniewu. Czy ty gniewasz się, że twoja   osoba została zraniona, czy to, że Boże dzieło zostało umniejszone i odebrano Bogu chwałę?

Co nas najbardziej gniewa w naszym życiu? Co jest w nim ważne?  „Ja jestem Panem, twoim Bogiem, który Cię uczy tego, co jest pożyteczne i prowadzi cię drogą, którą masz chodzić” – Izajasza   48, 17.

Księga Jonasza jako jedyna w Biblii kończy się pytaniem. Jeśli w twoim życiu zagości gniew, porozmawiaj z Bogiem i odpowiedz mu i sobie na pytanie „Czy to słusznie tak się gniewać”?

Ewa