Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

No i jest. Nowy rok, nowy start, nowa droga. I choć tych „nowych roków” było już sporo, to wydaje się, że ten jest inny. Wskazując na wydarzenia starego 2020 roku, ten obecny-2021 uświadamia, że to, co przed nami rzeczywiście jest nieznane i nie należy niczego brać za pewnik.

W podobnej sytuacji znalazł się  Jozue, gdy po śmierci Mojżesza miał poprowadzić lud Izraela do ziemi obiecanej ( Joz 1-24).

Wyruszał w nieznane. Nowa rola, nowa odpowiedzialność, nowa droga, nowe wyzwania. Dużo tego było 😊.

Bóg wyznaczył Jozuemu trudne zadanie, nie uprzedzając go tym samym o żadnych doświadczeniach czy wydarzeniach, z którymi przyjdzie mu się zmierzyć. Nie musiał! Jozue dostał od Boga coś znacznie cenniejszego niż tylko „cynk”, że wtedy i wtedy zdarzy się to i to. Jozue otrzymał o wiele obficiej, niż to o czym myślał (Ef 3:20).Usłyszał obietnicę jedynego, prawdziwego, wchechmocnego Boga: „…jak byłem z Mojżeszem, tak będę z tobą. Nie porzucę cię ani cię nie opuszczę” (Joz 1:5). Jozue otrzymał zapewnienie o tym, że zwycięstwo i ziemia obiecana jest już Izraelowi dana, jeśli tylko będą trwać przy Bogu i słuchać Jego słów.

Czy ta obietnica dana Jozuemu nie brzmi znajomo? W liście do Hebrajczyków, Bóg zapewnia o tym samym mnie i ciebie: „…Sam bowiem powiedział: Nie porzucę cię ani nie opuszczę” (Hbr 13:5).

Tak jak Jozue wchodzimy w nieznane.

Tak jak Jozue będziemy przechodzić przez doświadczenia.

I też przyjdzie nam stoczyć niejedną bitwę.

Możliwe, że napotkamy zniechęcenie, czy nawet zwątpienie w Boże obietnice, we własnym sercu, czy w sercach tych dookoła nas.

Jozue nie wiedział, co go czeka, ale Bóg wyposażył go w plan działania, który zwycięsko prowadzi do celu.

  1. Wzmocnij się (Joz 1:6).

„Wzmocnij się i bądź mężny” (Joz 1:6).

Przychodzi czas, że brakuje sił. Przychodzi czas, że mamy dosyć. Bóg przypomina nam, że gdy my jesteśmy słabe, to On jest mocny (2Kor 12:9). Mamy wzmocnienie w Jego Słowie, które nie jest zwykłym pocieszeniem. To Słowo samego Boga, Słowo, które ożywia (Ps 119:50), wspiera (Ps 119:116) i daje nadzieję (Ps 119:114). Tak właśnie! W Bogu możemy się wzmocnić i być dzielne, by móc iść dalej. TO PIERWSZY KROK.

  1. Pilnuj (Joz 1:7).

„Tylko wzmocnij się i bądź bardzo mężny, abyś pilnował wypełniania wszystkiego według prawa, które nakazał ci Mojżesz, mój sługa. Nie odstępuj od niego ani na prawo, ani na lewo, aby ci się wiodło, dokądkolwiek pójdziesz” (Joz 1:7).

Na nieznanym terenie łatwo się zdekoncentrować i pójść na kompromis z otoczeniem. Kiedy nagle znajdujemy się w nieznanych dla nas okolicznościach, jakże łatwo przestać się pilnować. Wystarczy kilka tygodni nabożeństw online, by rozleniwić się duchowo. Wystarczy kilka tygodni braku spotkań z wierzącymi, by zacząć użalać się nad sobą. Dlatego Bóg nawołuje do czujności. Pilnuj wypełniania tego, co Bóg ci nakazał! Pilnuj siebie. Pilnuj swojego serca!

Nadal czytaj wiernie Słowo Boże, nadal wiernie uczestnicz w nabożeństwach online. Nadal śpiewaj Bogu na głos, choć fizycznie nie jesteś w kościele. Nadal regularnie kontaktuj się z braćmi i siostrami. Nadal trwaj wiernie w modlitwie, nie ustawaj (Łk 18:1)

Nowe okoliczności, wymagają nowych rozwiązań. Dziewczyny, zamiast popadać w marazm i zniechęcenie, bądźmy kreatywne. Z Bogiem da się 😊

  1. Rozmyślaj (Joz 1:8).

„Niech ta księga Prawa nie oddala się od twoich ust, ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy…”. (Joz 1:8).

Nie da rady poruszać się po nowych szlakach bez przewodnika. Wyprawa w nieznane bez mapy i wskazówek od kogoś, kto zna drogę, nie zakończy się szczęśliwie.  By wiedzieć dobrze, którą drogą pójść i jaką decyzję podjąć, musimy rozmyślać nad Bożym Słowem na każdym etapie drogi. Niezależnie od tego, czy wędrujemy w dzień, czy też przyjdzie nam wędrować w nocy, to właśnie Boże Słowo ma być na naszych ustach w tej drodze w nieznane. Zamiast cytować kolejne złowieszcze nowinki, mamy cytować obietnice Boże. Zamiast narzekać i siać swoimi ustami zwątpienie, mamy siać Słowa Boga.

  1. Zbieraj (Joz 4).

„Wybierzcie sobie z ludu dwunastu mężczyzn, po jednym z każdego pokolenia. I rozkażcie im: Weźcie sobie stąd, ze środka Jordanu, z tego miejsca, gdzie nogi kapłanów stały pewnie, dwanaście kamieni, zabierzcie je ze sobą i połóżcie w miejscu, gdzie tej nocy będziecie nocować. (Joz 4:2-3)A te dwanaście kamieni, które wyniesiono z Jordanu, Jozue ustawił w Gilgal.

I powiedział do synów Izraela: Gdy w przyszłości wasi synowie zapytają swoich ojców: Co znaczą te kamienie?

Wtedy powiecie swoim synom: Izrael przeszedł przez Jordan po suchej ziemi; (Joz 4:20-22)”.

Bóg pomagał Izraelowi na każdym etapie wędrówki. Wspierał, kierował, pomagał i czynił cuda. Nakazał również, by zbierać kamienie, które położone w jednym miejscu, będą znakiem dla przyszłych pokoleń Izraela cudownego wybawienia ręką Bożą. Bóg sprawił cud i Izrael przeszedł przez rzekę Jordan jak po suchej ziemi (Joz 4:10). Jako przypomnienie o Bożej mocy, lud miał zebrać 12 kamieni i ustawić je w danym miejscu.

Dzisiaj też Bóg wiernie idzie z nami w naszej wędrówce do ojczyzny w niebie (Flp 3:20). Też nas wspiera, pomaga i w cudowny sposób ratuje. Ale czy pamiętamy, by „zebrać klika kamieni” jako znak jego mocy?   Czy nasze dzieci, wnuki, bracia i siostry, rodzina, wiedzą o cudach jakich Bóg dokonał w naszym życiu w czasie pandemii 2020?

Może nie ustawię stosu kamieni w ogródku, ale mogę dzielić się świadectwem cudownej interwencji Bożej z moimi dziećmi, z braćmi i siostrami w kościele, czy niewierzącą rodziną, jako znak, że służę żywemu Bogu!

Dziennik modlitwy może być takim „pomnikiem z kamieni”. Gdy po pewnym czasie spojrzysz na swój dziennik modlitwy i zobaczysz na ile próśb Bóg odpowiedział, twoja wiara rośnie. To przypomnienie o potężnym wybawieniu Bożym daje siły i zapewnienie, że z Bogiem możemy iść w to nieznane.

Bo niezależnie od tego, co napotkamy w 2021 roku, nasz Bóg już tam jest.

Dlatego, Dziewczyny, wchodząc w Nowy Rok:

Wzmocnijcie się. Pilnujcie czytania Bożego Słowa. Rozmyślajcie i cytujcie Boże obietnice. A idąc nieznaną – dwa- tysiące- dwudziestą- pierwszą- drogą -zbierajcie kamienie 😊.

Magda West