Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Chciałabym podzielić się z Wami tematem, który moim zdaniem jest bardzo ważny, a w okolicznościach pandemii staje się coraz bardziej potrzebny. Ostatnio, studiując Słowo Boże, zdałam sobie sprawę jak bardzo brakuje mi cierpliwości. Postanowiłam więc sprawdzić, co Biblia mówi na jej temat.

Czytając Biblię, a w szczególności Nowy Testament, widać, że chrześcijanina powinny wyróżniać pewne cnoty. Jedną z nich jest właśnie cierpliwość. Wiemy, że Bóg nie jest dżinem, który spełnia wszystkie nasze życzenia i zachcianki. Nasz Bóg wysłuchuje nas i w swoim czasie, najlepszym dla nas czasie, czyni swoją wolę w naszym życiu, dlatego oczekuje od swoich dzieci pełnego zaufania i cierpliwości.

Spójrzmy co Biblia mówi o cierpliwości:

1. Cierpliwość jest jednym z owoców Ducha Świętego.

Gal 5:22  Owocem zaś Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, życzliwość, dobroć, wiara;

Jeśli oddałaś swoje życie Panu Jezusowi, jeśli poprosiłaś go o przebaczenie grzechów i życie wieczne, Bóg dał Ci swojego Ducha. Posiadasz Ducha Świętego, którego Biblia nazywa pocieszycielem. Ten właśnie Duch sprawia, że wydajesz owoce. Owoce miłe Bogu, potrzebne, aby mu służyć i zbliżać się do Niego. Jednym z nich jest właśnie cierpliwość.  

2. Cierpliwość jako pierwsza cecha miłości.

W hymnie o miłości możemy przeczytać:

1Ko 13:4  Miłość jest cierpliwa, jest życzliwa. Miłość nie zazdrości, nie przechwala się, nie unosi się pychą;

Myślę, że nie bez powodu miłość jest w pierwszej kolejności określona jako cierpliwa. Prawdziwa, dojrzała miłość cechuje się cierpliwością. Bóg ogromnie nas kocha i bez wątpienia jest cierpliwy względem nas. A czy my kochamy innych tą prawdziwą miłością, która cechuje się cierpliwością?

3. Cierpliwość jest cechą Boga.

Rzm 15:5  A Bóg cierpliwości i pociechy niech sprawi, abyście byli jednomyślni między sobą na wzór Jezusa Chrystusa;

Pomyśl: Co to dla nas oznacza, że Bóg jest cierpliwy? Jak możemy doświadczać cierpliwości Boga w naszym życiu?

Pomyśl jak wielką cierpliwość okazuje względem nas Pan. Zanim się nawróciłyśmy Bóg cierpliwie czekał aż przyjdziemy do Niego, chroniąc nas jednocześnie w głupstwach, które robiłyśmy. Po nawróceniu nasz Pan okazuje swoją cierpliwość względem nas przez ciągłe przebaczanie nam grzechów i trwanie przy nas, kiedy upadamy, ranimy Go. Pan Jezus cierpliwie znosił prześladowanie i ogromne cierpienie abyśmy mogli otrzymać przebaczenie grzechów z łaski Bożej. W swej ogromnej cierpliwości Bóg kształtuje nasz charakter, abyśmy mogły stawać się podobne do Niego. Nasz Bóg bez wątpienia jest Bogiem cierpliwości.

Izj 30:18  I dlatego PAN będzie czekać, aby okazać wam łaskę, i dlatego będzie wywyższony, aby się zlitować nad wami. PAN bowiem jest Bogiem sądu. Błogosławieni wszyscy, którzy na niego czekają.

W tym wersecie po pierwsze widzimy, że to Bóg jest cierpliwy- Pan będzie czekać by okazać łaskę, Pan okazuje cierpliwość względem nas. Ale druga rzecz- ostatnie zdanie w tym wersecie- błogosławieni, którzy czekają na Pana. My także mamy umieć czekać, potrafić okazać cierpliwość. I mamy tu obietnicę, że Bóg błogosławi tym cierpliwym, oczekującym.

Każda z nas powinna więc zadać sobie pytanie: Czy cierpliwość jest także moją cechą? Skoro nasz Bóg jest cierpliwy, Pan Jezus cierpliwie znosił cierpienie i prześladowania tutaj na ziemi, skoro cierpliwość to owoc Ducha Świętego, więc naturalne, że my jako dzieci Boże powinniśmy, a wręcz musimy cechować się cierpliwością. Niestety w praktyce wygląda to inaczej…

Łatwo jest okazywać cierpliwość, kiedy wszystko idzie po naszej myśli, jesteśmy zadowolone i szczęśliwe. Gorzej kiedy sprawy nie układają się tak jakbyśmy tego chciały- kiedy stoimy w korku spóźnione do pracy, kiedy musimy zalogować się na zajęcia ale właśnie teraz Internet przestał działać, kiedy dzieci nie chcą iść spać przez co burzy się nasz plan, kiedy pandemia trwa w najlepsze, a my chcemy aby jak najszybciej się skończyła…Jak wtedy reagujemy? Czy wtedy też jesteśmy cierpliwe?

Zastanów się: W jakich sytuacjach najtrudniej jest Ci być cierpliwą? Jakie zachowania, myśli i emocje wywołuje w tobie niecierpliwość oraz czy zbliżają Cię one do Boga?

Niech zgadnę…czy niecierpliwość wywołuje w tobie złość, irytację, frustrację, smutek, niepokój? Czy sprawia, że nie zachowujesz się tak, jakbyś chciała? Czy twoja niecierpliwość jest powodem grzechu?

Jeśli odpowiedziałaś twierdząco na chociaż jedno z tych pytań, jest to ważny powód, aby pracować nad swoją cierpliwością.

Wiemy już, że Bóg wymaga od nas cierpliwości i błogosławi nasze oczekiwanie. Biblia mówi, że Bóg także uczy nas jej. W jaki sposób? Czytamy o tym w liście Jakuba:

Jak 1:2  Poczytujcie to sobie za największą radość, moi bracia, gdy rozmaite próby przechodzicie;

Jak 1:3  Wiedząc, że doświadczenie waszej wiary wyrabia cierpliwość.

Droga do cierpliwości nie jest łatwa- Bóg prowadzi nas przez trudne sytuacje, problemy, próby. Ale czy w tym wersecie cierpliwość nie brzmi jak nagroda? Nasz Pan przeprowadza nas przez to wszystko w konkretnych celach- być może jednym z nich jest wypracowanie w nas cierpliwości? Nie znamy dokładnych zamysłów Boga, ale na pewno możemy ufać, że wszystko współdziała dla dobra tych, którzy miłują Boga (Rz8,28). To cudowna obietnica, o której warto pamiętać podczas rozmaitych prób.

Biblia w wielu miejscach wspomina o cierpliwości. Spójrzmy więc, dlaczego cierpliwość jest tak ważna i do czego jeszcze jej potrzebujemy?

1. Potrzebujemy cierpliwości aby wydawać owoce.

Luk 8:15  Lecz to, które padło na dobrą ziemię, to są ci, którzy szczerym i dobrym sercem usłyszeli słowo i zachowują je, i wydają owoc w cierpliwości.

2. Cierpliwość wyrabia w nas doświadczenie.

Rzm 5:3  A nie tylko to, ale chlubimy się też uciskami, wiedząc, że ucisk wyrabia cierpliwość;

Rzm 5:4  A cierpliwość – doświadczenie, doświadczenie zaś – nadzieję;

3. Cierpliwość jest niezbędna aby wytrwale służyć Bogu i dostąpić spełnienia obietnicy.

 2Ko 6:4  Ale we wszystkim okazujemy się sługami Boga, w wielkiej cierpliwości, w uciskach, w niedostatkach, w utrapieniach;

Heb 10:36  Potrzeba wam bowiem cierpliwości, abyście wypełniając wolę Boga, dostąpili spełnienia obietnicy.

4. Cierpliwość pomaga wykonywać to, do czego zostaliśmy powołani.

Efz 4:1  Proszę więc was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, do jakiego zostaliście wezwani;

Efz 4:2  Z całą pokorą, łagodnością i z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości;

5. Cierpliwość pomaga nam przyprowadzać ludzi do Boga.

2Tm 4:2  Głoś słowo Boże, nalegaj w porę i nie w porę, upominaj, strofuj i zachęcaj ze wszelką cierpliwością i nauką.

6. Potrzebujemy jej by być gotowymi na przyjście Pana.

Jak 5:8  Bądźcie i wy cierpliwi i umacniajcie swoje serca, bo przyjście Pana jest bliskie.

Po przeczytaniu tych wersetów już chyba nie ma wątpliwości, że każdy chrześcijanin powinien cechować się cierpliwością. Bóg jej od nas wymaga. Ale nasz Pan jest tak wspaniały, że nie tylko jej wymaga, ale także pomaga nam ją wypracować.

 2Tes 3:5  Pan zaś niech skieruje wasze serca ku miłości Bożej i ku cierpliwemu oczekiwaniu Chrystusa.

Kol 1:11  Umocnieni wszelką mocą według jego chwalebnej potęgi, ku wszelkiej cierpliwości i wytrwałości z radością;

Pan kieruje nasze serca ku cierpliwemu oczekiwaniu i to Jego mocą jesteśmy umocnieni ku wszelkiej cierpliwości i wytrwałości. Jak dobry jest nasz Pan!

Na koniec zachęcam Cię do przeczytania historii kobiety, która moim zdaniem przeszła ogromną próbę cierpliwości. Znajdziesz ją w 1 Księdze Samuela 1,1-20. Myślę, że jako kobiety podążające Bożą ścieżką możemy wiele się od niej nauczyć. 🙂

Lam 3:26  Dobrze jest cierpliwie oczekiwać na zbawienie PANA.

Chwała Panu!

 

Ola Mrowińska