Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Zdaje się, że nie ma kobiety na tej ziemi, która nie doświadczyła porównywania się z innymi. Dotyczy to kobiet i dziewcząt w każdym wieku i każdym narodzie. Biblia jest pełna przykładów ludzi, którzy wpadli w tę pułapkę. Rachel i Lea (Rdz 30:1) Kain I Abel, (Rdz 4:5-7) Jakub i Ezaw (Rdz 25 i 27), synowie Zebedeusza, uczniowie Pana (Łk 9:46), syn marnotrawny i jego brat (Łk 15:11-32)…wymieniać można jeszcze dalej. I gdy tak się przypatrzymy tym przykładom z bliska, okazuje się, że w żadnym z tych przypadków „porównywanie się” nie doprowadziło do niczego dobrego. Wręcz przeciwnie, rodziło dalszy grzech: Lea niecierpiała Racheli, ta z kolei była pogrążona w rozpaczy. Kain dopuścił się morderstwa, uczniowie Pana byli strofowani, Ezaw zaprzepaścił dany mu od Boga dar pierworództwa i przyczynił się do rozłamu w rodzinie. Same negatywy!  A jak to wygląda u ciebie? Co porównywanie się dało tobie? Jeśli nie chcesz się przyznać sama przed tobą, to ci pomogę…  😊 Pułapka porównywania się z innymi:

Okrada z sił, niszczy relacje, czyni nas bezużytecznymi dla Boga, sieje niewdzięczność w sercu, kradnie uśmiech z twarzy i chęci do życia, powoduje użalanie się nad sobą, aktywuje lawinę oskarżeń do Boga pod tytułem „dlaczego ja nie, a dlaczego ona tak…”.

A wiesz, dlaczego z taką łatwością wypisałam tyle odpowiedzi? Bo sama, i to nie raz, wpadłam w tę pułapkę. Nie raz zazdrościłam jak Rachel, nie raz moja twarz pochmurniała jak Kaina, nie raz myślałam o sobie więcej niż jestem, jak uczniowie Pana. Tak! Przyznanie się do tego boli. Boli, bo okazuje się, że sednem porównywania się z innymi jest grzech PYCHY. Czyli grzech stary jak świat i chyba najbardziej destrukcyjny (Prz 6:7). Grzech, który, gdy zagnieździ się w sercu porządnie, rodzi całe mnóstwo innych paskudztw…a wiemy, że „z obfitości serca, mówią usta” (Mt 12:34).

Zatem co Biblia mówi na temat porównywania się z innymi?

  1. Wywyższanie się? -Nie tak postępujecie

Luk 22:24 Wszczął się też między nimi spór o to, kto z nich ma być uważany za największego

Luk 22:25 Lecz on powiedział do nich: Królowie narodów panują nad nimi, a ci, którzy sprawują nad nimi władzę, nazywani są dobroczyńcami. 

Luk 22:26 Wy zaś tak nie postępujcie. Lecz kto jest największy wśród was, niech będzie jak najmniejszy, a kto jest przełożonym, niech będzie jak ten, kto służy. 

W powyższym fragmencie Pan Jezus mówi bardzo jasno i dosadnie: „wywyższanie się? Czegoś takiego macie się wystrzegać.” Ale to jeszcze nie koniec… Pan Jezus stawia poprzeczkę wyżej. Jeśli ktoś chciałby się uważać za kogoś wyjątkowego, to ma przyjąć postać sługi. Nasz Pan adresuje samo serce problemu (oraz problem samego serca 😊) -czyli PYCHĘ. To w sercu mamy uważać się za najmniejszych, by móc być używani przez Boga i nie przypisywać sobie zasług i chwały, które należą się tylko Jemu. Zatem, następnym razem, gdy masz ochotę się nad kimś wywyższyć albo masz choćby takie myśli wobec niego/niej…zaproponuj pomoc i usłuż.

2. Bóg uczynił nas rożnymi celowo!

1Kor 12:4  A różne są dary, lecz ten sam Duch.

1Kor 12:5  Różne też są posługi, lecz ten sam Pan.

1Kor 12:6  I różne są działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich.

1Kor 12:7  A każdemu jest dany przejaw Ducha dla wspólnego pożytku.

 

Jesteś puzzlem 😊 Choć czasem podobne, to żaden z puzzli nie jest taki sam. To właśnie te cudowne różnice, czynią mnie i ciebie wyjątkowo wyjątkowymi.

 Nasz Bóg, nasz Stworzyciel, tak wymieszał nasze DNA, by mógł właśnie przez ciebie i mnie wykonać pracę, do której nas powołał.

Bóg uczynił nas różnymi celowo! Byśmy współgrając jako kościół Jezusa Chrystusa, mogli oddawać Jemu chwałę, używając danych nam posług, darów i powierzonych działań. To Boża chwała, nie moja ani nie twoja! Jak wyglądałby kościół, w którym wszystkie siostry tylko grałyby na gitarach i nie robiłyby nic innego. Nie byłoby pysznych ciast, zborowego Agape, szkółek dla dzieci, spotkań dla kobiet, pięknie udekorowanego i wysprzątanego kościoła, nauczania dla kobiet. Żadna z nas nie chciałby w takim kościele być.

 

3. Każdy z nas ma „swoją” drogę.

 

1Pe 1:17 A jeżeli Ojcem nazywacie tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków, spędzajcie czas waszego pielgrzymowania w bojaźni;

Prz 3:6 Zważaj na niego we wszystkich swoich drogach, a on będzie prostować twoje ścieżki.

Ps 119:105 Twoje słowo jest pochodnią dla moich nóg i światłością na mojej ścieżce.

Ps 139:3 Otaczasz moją ścieżkę i spoczynek, wszystkie moje drogi są ci znane.

Psa 142:3 Gdy mój duch jest we mnie zdruzgotany, ty znasz moją ścieżkę; na drodze, którą chodziłem, zastawili na mnie sidło.

 

 Zwróć proszę uwagę na zaznaczone na niebiesko frazy w powyższych fragmentach? Czy widzisz jakąś zależność?  We wszystkich powtarza się wyrażenie „MOJA droga”. Nie koleżanki, nie siostry ze zboru, nie sąsiadki, nie celebrytki, nie mamy, cioci, babci, ale MOJA droga.

Każdy z nas w innym czasie swojego życia poznał Pana i wszedł na drogę sprawiedliwości. Od tego momentu, to Pan Jezus stał się naszym Pasterzem i nas prowadzi. Wie, gdzie ma nas posłać, wie, kiedy i wie jak. Zna też tempo. Czasem to szybka autostrada, a czasem polna droga z wertepami.  On prowadzi i ćwiczy nasz charakter, a wszystko po to, byśmy stały się bardziej podobne do Niego.

Ef 2:10 Jesteśmy bowiem jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, które Bóg wcześniej przygotował, abyśmy w nich postępowali.

 

Heb 13:20 A Bóg pokoju, który przez krew wiecznego przymierza wyprowadził spośród umarłych wielkiego pasterza owiec, naszego Pana Jezusa; 

Heb 13:21 Niech was uczyni doskonałymi w każdym dobrym uczynku, abyście spełniali jego wolę, dokonując w was tego, co miłe w jego oczach, przez Jezusa Chrystusa, któremu chwała na wieki wieków. Amen. 

 

Ty idź swoją drogą z Panem i pozwól niech inni idą swoją drogą z Panem.

Ty skoncentruj się na swojej służbie, swoim dziele i swoim zadaniu.

 

J 21:21 Gdy więc Piotr go zobaczył, zapytał Jezusa: Panie, a co z nim? 

J 21:22 Jezus mu odpowiedział: Jeśli chcę, żeby on został, aż przyjdę, co tobie do tego? Ty pójdź za mną

 

Magda West

Część II wkrótce