Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

 

1Krl 11:1  Król Salomon jednak oprócz córki faraona kochał wiele obcych kobiet: Moabitki, Ammonitki, Edomitki, Sydonitki i Chetytki;

1Krl 11:2  Spośród tych narodów, o których PAN powiedział synom Izraela: Nie łączcie się z nimi i niech one nie łączą się z wami; z pewnością bowiem skłonią wasze serca ku swoim bogom. Salomon przylgnął do nich miłością.

1Krl 11:3  Miał więc siedemset żon, księżniczek, i trzysta nałożnic. A jego żony odwiodły jego serce.

1Krl 11:4  Gdy bowiem Salomon się zestarzał, jego żony skłoniły jego serce ku innym bogom. Jego serce nie było więc doskonałe wobec PANA, jego Boga, jak serce Dawida, jego ojca.

1Krl 11:5  Salomon bowiem poszedł za Asztartą, boginią Sydończyków, i za Milkomem, obrzydliwością Ammonitów.

1Krl 11:6  Salomon więc czynił to, co złe w oczach PANA, i nie chodził całkowicie za PANEM jak Dawid, jego ojciec.

 

Królowi Salomonowi zostało dane bardzo dużo. Bogobojny dom, wierzący rodzice, królestwo jego ojca, niesamowita mądrość, bogactwa i sława. Miał wiele i to z Bożym błogosławieństwem!

I wszystko skończyłoby się dobrze, mógł umrzeć syty dni, jak jego ojciec, gdyby nie zdecydował, aby wbrew nakazom Boga, pójść na randkę ze światem. Tak właśnie! Umówił się na randkę z kobietą, która reprezentowała inny świat. Taka egzotyka! Inny język, inny wygląd, inne ubranie, inne zwyczaje, inne zapachy… oraz inni bogowie. Najpierw spotkał się z córką faraona. Ta egzotyka imponowała i zapewne, bardzo kusiła. Jego rozum i Boże nakazy mówiły: „Uciekaj!”, „Nie rób tego!”. Ale pragnienie grzesznego serca było silniejsze. Potem była randka z Moabitką, Ammonitką, Edomitką, Sydonitką i Chetytką. I, nim Salomon się spostrzegł, oddawał cześć bogom swoich żon i nałożnic, tym samym czyniąc to, co obrzydliwe w oczach Boga Izraela.

Życie Salomona jest wskazówką dla każdej chrześcijanki, która myśli o poszukiwaniu męża. Dotkliwą lekcją o tym, jakie konsekwencje ma pójście na randkę ze światem.

I pomimo wielu kazań pastorów, wykładów, świadectw, rozmów i modlitw, nadal wiele chrześcijanek wpada w tę samą pułapkę, co Salomon. Tak jak Salomona, nęci je egzotyka. Coś innego, coś nieznanego, coś „zakazanego”. Jedna randka zamienia się w kolejną, aż serce „przylega” do tej „egzotyki” i relacja kończy się małżeństwem.

Może ty jesteś jedną z takich dziewczyn, która „niewinnie” i niezobowiązująco umawia się na randki z chłopakiem, który nie jest wierzący? Jeśli tak, to proszę, przeczytaj poniższe punkty i zastanów się nad konsekwencjami swoich wyborów.

 

Jakie konsekwencje niesie ze sobą „pójście na randkę ze światem”?

  1. Stajesz się nieposłuszna Bogu

„Ale przecież randka, to nie od razu małżeństwo”. Takiej właśnie wymówki być może używasz i ty. Powiesz:” W Biblii nie ma słowa 'randka’, nie ma też żadnego zakazu, który mówi o tym, by nie umawiać się na randkę z niewierzącym”. Hmm… nie do końca.

W Biblii nie znajdziesz konkretnych „randkowych wytycznych”, z prostego powodu, że taka forma relacji, między dziewczyną a chłopakiem, nie istniała w kulturze żydowskiej i nie jest też wspomniana w nowym testamencie. Notabene, palenie papierosów też nie jest wymienione „po imieniu”, a wiadomym jest, że taka praktyka nie przynosi chwały Bogu i chrześcijanin ma się tego wystrzegać. Pan Jezus, w swoim Słowie, daje wiele wersetów, które służą jako drogowskaz do podejmowania wyborów zgodnych z jego wolą i oddających Jemu cześć i chwałę.

1Kor 10:23  Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko buduje.

1Kor 10:24  Niech nikt nie szuka własnego dobra, lecz dobra bliźniego.

Czy randka z niewierzącym buduje cię duchowo? Czy przybliża cię do Boga?

Lokując uczucia w niewierzącym chłopaku, czyjego dobra szukasz?

Jak 4:17  Kto więc umie dobrze czynić, a nie czyni, popełnia grzech.

 

 

  1. Dajesz złe świadectwo wiary.

1Tym 4:12  Niech nikt nie lekceważy twego młodego wieku; lecz bądź dla wierzących przykładem w mowie, w postępowaniu, w miłości, w duchu, w wierze, w czystości.

Wchodząc w romantyczną relację z niewierzącym chłopakiem, stajesz się ANTY-przykładem w wielu dziedzinach, o których mówi ten werset:

– nie jesteś przykładem w postępowaniu, bo postępujesz wbrew nakazom Boga,

– nie jesteś przykładem w miłości, bo myślisz o sobie i zaspokojeniu SWOICH cielesnych potrzeb,

– nie jesteś przykładem w wierze, bo nie wierzysz temu, co mówi Słowo Boże na ten temat,

– nie jesteś przykładem w duchu, bo wchodzisz w relację z kimś, kto jest innego ducha niż ty,

– nie jesteś przykładem w mowie, bo mowa twojego ciała brzmi jak mowa tego świata,

– nie jesteś przykładem w czystości, bo zamiast uciekać od młodzieńczych pożądliwości, zabiegasz o nie.

 

  1. Wystawiasz na porażkę swoją wiarę.

Wielu mocnych chrześcijan odeszło od Boga, zepsuło swoje świadectwo, zniszczyło swoją wiarę właśnie przez „randkowanie ze światem”.  A wiesz, dlaczego? Bo człowiek, który nie zna Boga, który nie jest narodzony na nowo, lgnie do grzechu. I do grzechu właśnie, prędzej czy później, pociągnie i ciebie. Będzie siał maleńkie ziarenka zwątpienia w Boże istnienie, powołując się na statystyki i naukowe badania. Będzie siał zwątpienie w prawdę Bożego Słowa, cytując słynnych doktorów i profesorów. Pokaże „właściwy” pogląd na świat, popierając filozofie tego świata. I wreszcie nauczy, jak czcić bogów tego świata: seks, władzę i pieniądz.

Neh 13:26  Czy nie przez to zgrzeszył Salomon, król Izraela? A przecież wśród wielu narodów nie było króla jak on, był umiłowany przez swego Boga, a Bóg ustanowił go królem nad całym Izraelem. A przecież nawet jego przywiodły do grzechu cudzoziemskie kobiety.

 

 

Zatem co robić, by nie skończyć jak Salomon?

  1. Postanowienie serca.

Czyny wypływają z zamiarów serca (Mt 15:19). Postanów zatem w swoim sercu, że randka z niewierzącym NIGDY nie będzie dla ciebie opcją. Tak – jest to trudne. Tak – będą pokusy. Na 100%!

Diabeł nie omieszka postawić na twojej drodze bardzo wartościowego, niewierzącego chłopaka. To jedna z jego oklepanych taktyk „powalenia” chrześcijanina. Udało mu się z Samsonem i udało mu się z Salomonem – myślisz, że ty będziesz silniejsza? A, ponieważ z obfitości serca mówią usta (Łk 6:45), dlatego postanowienie serca jest tu kluczem w nie pójściu na randkę ze światem.

W modlitwie przynoś przed Boży tron pragnienia swojego serca (Ps 37:4-5) i pozwól by Bóg w swej suwerennej woli dla ciebie, je kształtował.

 

  1. Zanurzenie w Słowie Bożym

Trwaj w Słowie Bożym. To ważny element Bożej zbroi (Ef 6:10-24), dzięki której będziesz mogła się ostać w czasie pokusy. To ono karmi twojego duchowego człowieka. To ono sprawia, że myślisz o tym, co w niebie, bardziej niż o tym, co na ziemi (Kol 3:2). To właśnie Słowo Boże daje ci właściwą perspektywę świata dookoła ciebie i nadaje kierunek twoim decyzjom. To Słowo Boże pokazuje ci, że każdy człowiek to też nieśmiertelna dusza. Tak, jak np. ten przystojny chłopak z twojego roku. Ten młody mężczyzna, to nie tylko piękny uśmiech, przystojne ciało i szarmancki charakter, ale przede wszystkim nieśmiertelna dusza, która będzie żyć wiecznie albo w piekle albo w niebie (Mt 7:13-14). I to na duszy tego niezbawionego chłopaka powinnaś skupić swoją uwagę.

 

 

  1. Przyjaźń z Bożym ludem, a znajomość ze światem.

Przyjaciel, w odróżnieniu od znajomego, jest tym, z którym dzielisz radości i smutki. To z przyjaciółką spędzasz wolny czas i jej porad słuchasz. Przyjaciel to ten, który się za ciebie modli, i dzięki któremu przybliżasz się do Boga. Szukaj zatem prawdziwych przyjaciół wśród Bożego ludu. To z wierzącymi spędzaj wakacje, sylwestry. Uczestnicz w konferencjach chrześcijańskich, angażuj się w młodzieżowe projekty służby Bogu. Wypełniając czas służbą dla Pana Jezusa, unikniesz wielu „pułapek” serwowanych przez świat. Przyjaźnij się z tym, co Boże, a świat niech będzie, co najwyżej, twoim „znajomym”.

Jak 4:4  Cudzołożnicy i cudzołożnice, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem jest nieprzyjaźnią z Bogiem? Jeśli więc ktoś chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga.

2Tym 2:22  Uciekaj też od młodzieńczych pożądliwości, a zabiegaj o sprawiedliwość, wiarę, miłość, pokój wraz z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca.

  

NIE.IDŹ.NA.RANDKĘ.ZE.ŚWIATEM!

Magda West