Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Wychowywanie dzieci jest trudne. A jeszcze trudniejsze w pojedynkę. Mój mąż jako misjonarz i pastor zboru, wyjeżdża czasem na kilka tygodni z powodu służby, a ja zostaję z 4 dzieci w domu. Po takim miesiącu, gdzie wszystko jest na moich barkach, jestem zawsze pełna podziwu dla wszystkich mam, które są zmuszone wychowywać dziecko/dzieci same.  Podczas takich 6 tygodni, gdzie mojego męża nie ma w kraju, najczęściej „wszystko się wali”: któreś z dzieci zachoruje, ja dostaję jelitówki, zlew się zapcha, akumulator padnie, bankomat mi „zeżre kartę”, dziecko zwichnie kostkę na obozie itp. I bywały momenty, że zamykałam się w sypialni i z bezsilności płakałam.

Lecz po chwili przychodziło otrzeźwienie, nadzieja wracała, bo przypominałam sobie, że MÓJ BÓG MNIE NIGDY NIE PORZUCI I NIE OPUŚCI (Hbr 13:5). Tak obiecał i swego słowa zawsze dotrzymuje.

 

Biblia mówi nam o samotnej matce, której dramatyczna sytuacja życiowa spowodowała, że Bóg objawił się jej jako „Ten, który mnie widzi”, czyli El Roi. El Roi, jedno z imion Boga w języku hebrajskim, odzwierciedla jednocześnie jedną z cudownych jego cech.

Zatem kim była Hagar-samotna matka?

Hagar to służąca Sary, żony Abrahama (Rdz 16). Choć żyła kilka tysięcy lat przed tobą, doświadczyła tych samych zranień co ty dzisiaj.  Sara, która będąc niepłodną, nie chciała czekać na wypełnienie obietnicy danej Abrahamowi o ich potomku, namówiła swojego męża, by wszedł do Hagar i z niej dał Sarze dzieci (Rdz 16:1-5). Sielanka nie trwała długo. Hagar zaszła w ciążę i zaczęła czuć wyższość nad swoją panią, Sara z kolei zaczęła ją dręczyć.  W konsekwencji Hagar uciekła i znalazła się na pustyni. Sama, w ciąży, bez jedzenia, bez pomocy, bez nadziei.

Gen 16:7  I Anioł PANA znalazł ją u źródła wód na pustyni, u źródła przy drodze do Szur.

Gen 16:8  I zapytał: Hagar, służąco Saraj, skąd przyszłaś i dokąd idziesz? Ona odpowiedziała: Uciekam od swojej pani Saraj.

Gen 16:9  Anioł PANA powiedział jej: Wróć do swojej pani i poddaj się pod jej władzę.

Gen 16:10  Powiedział jej też Anioł PANA: Rozmnożę twoje potomstwo tak bardzo, że z powodu jego mnogości nie będzie go można policzyć.

Gen 16:11  Potem Anioł PANA powiedział jej: Oto poczęłaś i urodzisz syna, a nadasz mu imię Izmael, bo PAN usłyszał twoje cierpienie.

Gen 16:12  Będzie on dzikim człowiekiem: jego ręka będzie przeciwko wszystkim, a ręka wszystkich przeciwko jemu; i będzie mieszkać w obecności wszystkich swoich braci.

Gen 16:13  I nazwała PANA, który mówił do niej: Ty jesteś Bogiem, który mnie widzi. Powiedziała bowiem: Czyż tu nie spoglądałem na tego, który widzi mnie?

Gen 16:14  Dlatego nazwała tę studnię studnią Żyjącego, który widzi mnie. Jest ona między Kadesz i Bered.

 

Bóg widział, jej cierpienie i krzywdę jaka została jej wyrządzona. Widział jej strach, jej płacz, jej załamane serce.

Bądź pewna, że widzi też ciebie!

 

Mamo! Bóg widzi twoje zmaganie, twój brak siły, łzy, które ukrywasz przed dziećmi, trwogę o pieniądze, ogromne cierpienie i niesprawiedliwość, gdy ojciec dzieci z przyjaciela zamienił się we wroga.

Dzielna mamo, Bóg widzi:

  1. twoją krzywdę i odda sprawiedliwie

 

Gal 6:7  Nie łudźcie się, Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Co bowiem człowiek sieje, to też żąć będzie.

Ps 10:16  PAN jest Królem na wieki wieków, z jego ziemi zniknęły narody.

Ps 10:17  Usłyszałeś pragnienia pokornych, PANIE, utwierdzisz ich serca, nakłonisz swego ucha;

Ps 10:18  Aby bronić sieroty i udręczonego, aby śmiertelny człowiek nie gnębił już na ziemi.

 

  1. twoje braki i dopełni tego, gdzie ty, w swój grzeszności, niedomagsz

 

Ps 27:10  Choćby ojciec i matka opuścili mnie, to PAN mnie przygarnie.

Flp 1:6  Będąc tego pewien, że ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, dokończy go do dnia Jezusa Chrystusa.

Możliwe, że twoje dzieci nie mają dobrego wzoru ojca. To wstyd dla tego człowieka i zostaw sąd nad nim Bogu (Rz 12: 19). Pamiętaj jednak, że nie jesteś sama. Być może nie masz przy sobie „ramienia cielesnego”, ale jest z tobą PAN Panów (2 Krn 32:8), ramię Boże. Mów dzieciom, że istnieje Wszechmocny Bóg, który kocha ich bardziej niż ktokolwiek inny mógłby. Bóg, który, gdy tylko w niego uwierzą, stanie się ich Ojcem. Nazwie ich swoim imieniem, będzie je prowadził, wychowywał, uczył, pocieszał, troszczył się. Mów im o Zbawicielu-Panu Jezusie, czytaj im Słowo Boże, módl się razem z nimi, zachęcaj je do samodzielnej modlitwy i zadbaj by były w towarzystwie mężczyzn, którzy służą Bogu np. w  zborze, na obozach itp.

  1. twoje potrzeby i je zapewni

Flp 4:19  Lecz mój Bóg zaspokoi wszelką waszą potrzebę według swego bogactwa w chwale, w Chrystusie Jezusie.

 

Mat 7:11  Jeśli więc wy, będąc złymi, umiecie dawać dobre dary waszym dzieciom, o ileż bardziej wasz Ojciec, który jest w niebie, da dobre rzeczy tym, którzy go proszą.

 

Gdy jesteś na takiej pustyni jak Hagar, sama, opuszczona, zdradzona przez tego, którego rolą było cię ochraniać…przyjdź do Boga. On jest, On jest prawdziwy i On jest potężny. On jest jedynym, który widzi twoją sytuację taką, jaką ona jest naprawdę, gdyż jako prawdziwy Bóg, zna tajniki serca każdego. El Roi widzi cię i jako Bóg, dla którego nie ma nic niemożliwego (Łk 1:37), ma moc obrócić twoje przekleństwo w błogosławieństwo (Pwt 23:5).

TYLKO. PRZYJDŹ.

Magda West