Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Doliny to część naszej ziemskiej pielgrzymki. I mimo tego, że to trudny odcinek drogi, to  bądźmy pewne, że nasz Pasterz-Jezus Chrystus jest tym, który zna drogę, prowadzi i jest z nami w każdym momencie. On posila, pociesza i daje wskazówki w swoim Słowie, jak obronić się w czasie próby.

 

 1. Módl się.

Mat 26:35-46, Mat 26:41, Ps 57:1-2, Łuk.18:1

Co zrobił Pan Jezus, gdy zaczął odczuwać udrękę i strach przed swoją największą próbą?

Ile razy „poszedł na górę” by modlić się?

Czy różniła się od siebie te modlitwy? Czy zauważyłaś różnicę?

Pan Jezus trwał na modlitwie do Ojca długi czas  zanim mógł zmierzyć się z najtrudniejszym zadaniem jakie go czekało-śmierć za grzechy każdego z nas.

 

Mat 26:36  Wtedy Jezus przyszedł z nimi na miejsce zwane Getsemani i powiedział do uczniów: Siądźcie tu, a ja tymczasem odejdę tam i będę się modlił.

Mat 26:37  A wziąwszy ze sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza, zaczął się smucić i odczuwać udrękę.

Mat 26:38  Wtedy Jezus powiedział do nich: Smutna jest moja dusza aż do śmierci. Zostańcie tu i czuwajcie ze mną.

Mat 26:39  A odszedłszy trochę dalej, upadł na twarz i modlił się, mówiąc: Mój Ojcze, jeśli to możliwe, niech mnie ominie ten kielich. Jednak niech się stanie nie jak ja chcę, ale jak ty.

 

Podążając za przykładem Pana Jezusa, co masz robić gdy ogarnia cię strach o jakąś sytuację, gdy odczuwasz udrękę i trudno przyjąć ci Bożą wolę w twoim życiu?

Jak długo masz się modlić o jakąś sprawę? Przez chwilkę, w myślach, tylko raz? Nie!!! Trwaj w modlitwie. Wracaj „na górę” by się pomodlić tyle razy ile trzeba, by twoje serce napełnił pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie (Flp 4:7). Spędzaj czas sam na sam z Bogiem, wylewaj swoje serce jak wodę przed Panem (Lam 2:19).

 

Praktycznie :

 • Jeśli modlitwa nie jest twoim nawykiem…to naucz się jej…zacznij od kilku słów, potem zdań i proś Boga by sam uczył cię modlitwy.
 • Wykorzystuj czas, który masz…jedziesz sama samochodem, siedzisz sama w autobusie albo tramwaju…myjesz naczynia, prasujesz? Módl się wykorzystując te momenty.
 • Zapisuj prośby modlitewne i patrz jak Bóg na nie odpowiada ( załóż mały notatnik)
 • Nie wiesz jak masz się modlić ? Biblia uczy, że mamy przyjść przed Jego tron z dziękczynieniem, wysławianiem i prośbami.. zacznij od nazwania po jednej rzeczy z tych trzech i po prostu zawołaj do Boga
 • Jeśli możesz, módl się na głos- a zobaczysz, że twoje myśli będą wtedy bardziej skupione

 

 1. Walcz Słowem Bożym.

Pamiętasz  gdy szatan kusił Pana Jezusa na pustyni? (Mt 4:1-10) Czym walczył Pan Jezus by oprzeć się próbie? Tak właśnie! Słowem Bożym!

Szatan jest ojcem kłamstwa (J 8:44), dlatego szczególnie w czasie próby będzie wykorzystywał twój słabszy moment by siać swoje kłamstwa w twój umysł i serce:

„ Nie dasz rady”.

„Tym razem to nawet Bóg ci nie pomoże”.

„Już nikt cię nie kocha”.

„ Tego to ci na pewno Bóg nie wybaczy”.

„Widzisz, na co pozwolił ten twój Bóg, a podobno cię kocha?”

„ Gdyby Bóg był rzeczywiście wszechmocny, to na pewno nie dopuściłby do takiej tragedii w twoim życiu”.

„Jesteś do niczego”.

„Nic dobrego cię już nie spotka”.

„Jesteś nic nie warta”.

 

Droga czytelniczko! Jeśli słyszałaś takie słowa w swojej głowie lub sercu to wiedz jedno….to same kłamstwa. To stek wstrętnych bzdur, kogoś ( diabła), komu bardzo zależy byś nie złożyła swojej  ufności w Bogu.  Byś nie uwierzyła w Pana panów i Króla królów, dla którego nie ma nic niemożliwego (Łk 1:37). Bo kusiciel wie, że z momentem gdy przyjdziesz ze swoim ciężarem, porażką i grzechem przed Boży tron łaski, to walka, którą toczysz już nie jest twoja, a Boża i to sam Bóg będzie walczył za ciebie!!!! ( Wyj.14:13-14).

Pan Jezus walczył  mieczem Ducha Świętego- czyli Słowem Bożym i zwyciężył. Rób tak samo. Gdy diabeł sieje przygnębienie, oskarżycielskie myśli, zniechęcenie czy powątpiewanie, uciekaj do Słowa Bożego i przylgnij do Jego obietnic, uznaj i weź je jako swoje, i uchwyć się ich jak kotwicy „aż przeminie nieszczęście” (Ps 57:1).

Kusiciel sieje strach i zwątpienie w Bożą miłość. Bo wie, że z momentem gdy przyjdziesz przed Boży tron ze swoim ciężarem, porażką i grzechem, to walka, którą toczysz już nie jest twoja, ale Boża i to sam Bóg będzie walczył za ciebie 🙂

Praktycznie:

 • Ucz się Słowa Bożego na pamięć
 • Zadbaj o czas z Panem sam na sam zaczytując się w Jego Słowie
 • Czytaj Biblię z notatnikiem, albo z kartką ( nie łudź się, że po prostu „zapamiętasz” jakąś myśl…niestety te myśli uciekają)
 • Wypisuj sobie wersety –przyklejaj je tam gdzie spędzasz najwięcej czasu
 • Wysyłaj wersety, które Bóg ci daje na dany czas i dziel się nimi z innymi kobietami, jest fb, messanger, sms. To bardzo potrzebne dla obopólnego zachęcenia!
 • Proś Boga by mówił do ciebie przez Jego Słowo i pocieszał cię przez Jego obietnice

 

 1. Zauważaj Bożą opiekę.

Dobrze wiesz, że w dolinie jest też bardzo ciemno. Trudno jest zauważyć cokolwiek, a tym bardziej dostrzec Boże dobrodziejstwa i opiekę.

Ale Bóg jest z tobą w samym środku próby i dopomaga.

 

Ps 68:19  Błogosławiony Pan; codziennie obsypuje nas swymi dobrami Bóg naszego zbawienia. Sela.

Ps 103:2  Błogosław, moja duszo, PANA, i nie zapominaj o wszystkich jego dobrodziejstwach.

Lam 3:22  To wielkie miłosierdzie PANA, że nie zginęliśmy, gdyż nie ustaje jego litość.

Ps 23:5  Zastawiasz przede mną stół wobec moich wrogów,

Ps 94:17  Gdyby PAN nie przyszedł mi z pomocą, moja dusza przebywałaby w milczeniu.

Ps 94:18  Gdy powiedziałem: Moja noga się chwieje, twoje miłosierdzie, PANIE, mnie wsparło.

Psa 94:19  W niezliczonych myślach mego serca twoje pociechy rozweselają moją duszę.

 

W samym środku próby, dostrzegaj Boże błogosławieństwa, bo one są i to jest twoją pociechą. Boże błogosławieństwa w dolinie są dowodem obecności i troski Bożej o ciebie. Dowodem Bożej wierności wobec swoich dzieci i prawdy obietnic,  o których czytasz w Jego Słowie.

 

 1. Bądź wdzięczna!

Ps 107:21  Niech wysławiają PANA za jego miłosierdzie i cudowne dzieła wobec synów ludzkich;

Ps 107:22  I niech składają ofiary dziękczynienia, i głoszą z radością jego dzieła.

Czy zastanawiałaś się dlaczego psalmista mówi tutaj o ofierze dziękczynienia? Bo wypowiadanie „Dziękuję ci Panie” w czasie gdy twoje serce cierpi, gdy nie widzisz powodów do radości, to właśnie ofiara twoich ust. Ofiara to oddawanie Bogu tego, co nie przychodzi łatwo, a bardzo kosztuje.

Kol 4:2  Trwajcie w modlitwie, czuwając na niej z dziękczynieniem;

 

Praktycznie:

Bycie wdzięcznym w dolinie to trudna rzecz.

Lecz gdy Szatan próbuje cię atakować swoimi kłamstwami:

 • popatrz na to co masz i zacznij za to dziękować: zrób listę jeśli trzeba, wypisuj kolejną każdą rzecz
 • wysławiaj Jego imię, bo On jest godzien chwały
 • dziękuj szczególnie wtedy, gdy twoje serce jest pełne zwątpienia i bólu. To właśnie wtedy ofiaruj Bogu chwałę ze swoich ust (choć czasem przez zaciśnięte zęby) Ps 107:22
 • uczyń dziękczynienie swoim nawykiem w dobrym czasie… w każdym czasie, wypowiadaj je na głos a nie tylko w sercu, bo dziękowanie w dolinie jest niezwykle trudne.

 

Droga czytelniczko! W dolinie jest ciemno-ale jest z tobą światłość-Jezus Chrystus (J 8:12). W dolinie jest strach-ale jest z tobą Książę pokoju (Iż 9:6). W dolinie jest walka-ale masz ze sobą miecz Ducha Świętego, którym jest Słowo Boże (Ef 6:17). W dolinie twoje ręce opadają z braku sił do walki-ale  jest z tobą, Bóg Wszechmocny, który będzie walczył za ciebie (Wyj 14:14). Tylko Przyjdź do Niego!

 

 

 

Magda West