Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Idź za głosem serca- ono wie najlepiej”- takie hasło narzuca świat- jako wiarygodny wyznacznik tego jak żyć. Przecież nasze serce mówi nam prawdę i nigdy nas nie zawiedzie. Czy oby na pewno?

Jeśli jesteś chrześcijanką, uczyniłaś Pana Jezusa swoim Panem i Zbawicielem, to mam nadzieję, że od razu odkryłaś jak sprzeczna ze Słowem Bożym jest ta życiowa „złota rada”.

Co na temat serca mówi Słowo Boże?

1. Serce jest przewrotne i zdradliwe!

Najzdradliwsze ponad wszystko jest serce i najbardziej przewrotne. Któż zdoła je poznać ? Jer.17:9

2.Z serca pochodzą najgorsze nikczemności!

Kto ufa własnemu sercu, jest głupi, a kto mądrze postępuje, będzie ocalony. Prz 28:26

3. Serce jest pełne zła!

Jest takie zło we wszystkim, co się dzieje pod słońcem: jeden los spotyka wszystkich. A przy tym serce synów ludzkich jest pełne zła, a głupota znajduje się w ich sercach, póki żyją, a potem idą do zmarłych. Kaz.9:3

Ale to, co z ust wychodzi, pochodzi z serca i to kala człowieka. Mat.15:18

Z serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, nierząd, kradzieże, fałszywe świadectwa, bluźnierstwa. Mat 15:19

4. Serce podpowiada ci „złe myśli”

Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, cudzołóstwa, nierząd, zabójstwa;

Kradzieże, chciwość, niegodziwość, podstęp, wyuzdanie, oko złe, bluźnierstwo, pycha, głupota. Mk 7:21-22

Wszystkie punkty i wersety mówią o tym samym:TWOJE SERCE JEST ZŁE!

I nie powinnaś iść za jego głosem! Jako córka Króla popełnisz największą głupotę gdy będziesz kierować się w wyborach życiowych swoim sercem.Głos serca zaprowadzi cię na drogę daleko od Boga, pełną grzechu, której końcem jest zniszczenie i cierpienie.

Nie idź za głosem serca, ale idź za głosem Pasterza

Dlaczego o tym piszę?

Bo zaskakująco mnóstwo młodych chrześcijańskich dziewcząt….zakochuje się w niewierzących chłopakach.  A gdy troskliwa rodzina zborowa chce rozmawiać z taką dziewczyną (lub wierzącym chłopakiem-zakochanym po uszy w niewierzącej koleżance ze studiów), słyszymy : Ale serce nie sługa! Ja go kocham! Serce mi mówi, że będzie dobrze…przecież to dobry chłopak. ( Haloooo! Rzymian 3:10).

Zatem co masz zrobić?

Iść za głosem Jezusa Chrystusa! Czyli iść drogą, którą prowadzi Cię Bóg przez swoje Słowo. Tak, właśnie! Tak proste jest to rozwiązanie.

Skoro oddałaś swoje życie Jezusowi Chrystusowi, śpiewasz i modlisz się do niego, wyznajesz Mu, że jest twoim Panem….to w posłuszeństwie idziesz drogą, którą on prowadzi.:

-Jana 10:27-28

Moje owce słuchają mego głosu i ja je znam, a one idą za mną. 

A ja daję im życie wieczne i nigdy nie zginą ani nikt nie wydrze ich z mojej ręki. J 10:27

Nie wprzęgajcie się w nierówne jarzmo z niewierzącymi. Cóż bowiem wspólnego ma sprawiedliwość z niesprawiedliwością? Albo jaka jest wspólnota między światłem a ciemnością?

Albo jaka zgoda Chrystusa z Belialem, albo co za dział wierzącego z niewierzącym? II Kor 6:14-15

Jeśli oddałaś swoje życie Jezusowi, to Ty powinnaś ujarzmiać swoje serce..by szło za głosem Słowa Bożego. A jak uchronić się przed „zakochaniem”w niewierzącym? Biblia też o tym mówi!

1.Napełnij swoje serce Słowem Bożym!

W swoim sercu zachowuję twoje słowa, aby nie zgrzeszyć przeciwko tobie

Boże, moje serce jest gotowe; będę ci śpiewać i wysławiać cię, także i moja chwała. Ps 119:11

Gdzie bowiem jest wasz skarb, tam będzie i wasze serce. Mt 6:21

2. Postanów w swoim sercu, że nigdy nie pomyślisz o niewierzącym koledze jako kandydacie na męża i zrób to zanim się w takiej sytuacji znajdziesz!

„Ale Daniel postanowił w swoim sercu, że nie splami się potrawami króla ani winem, które król pił. Poprosił więc przełożonego eunuchów, aby nie musiał się splamić”. Dan 1:8

Strzeż twego serca z całą pilnością, bo z niego tryska życie. Prz 4:23

3. Módl się o prowadzenie!

Powierz PANU swoją drogę i zaufaj mu, a on wszystko wykona; Ps 37:5

Ufaj PANU z całego swego serca i nie polegaj na swoim rozumie.

Zważaj na niego we wszystkich swoich drogach, a on będzie prostować twoje ścieżki. Prz 3:5-6

A jeśli komuś z was brakuje mądrości, niech prosi Boga, który daje wszystkim obficie i bez wypominania, a będzie mu dana. Jk 1:5

4. Konsultuj ważne życiowe decyzje z wierzącymi, którzy żyją z Bogiem!

Gdzie nie ma dobrej rady, lud upada, a gdzie wielu radców, tam jest wybawienie. Prz 11:14

Błogosławiony człowiek, który nie idzie za radą niegodziwych, nie stoi na drodze grzeszników i nie zasiada w gronie szyderców; Ps 1:1

Nie opuszczając naszego wspólnego zgromadzenia, jak to niektórzy mają w zwyczaju, ale zachęcając się nawzajem, i to tym bardziej, im bardziej widzicie, że zbliża się ten dzień.Hbr 10:25

Magda West