Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

13 zasad chrześcijańskiego małżeństwa-perspektywa żony

1 Małżeństwo musi być zbudowane i cały czas budowane na Jezusie Chrystusie.

Psa 127:1 i Kaznodziei Salomona 4:12

2. Małżeństwo jest pracą,–zatem zakasz rękawy!

1.Tym 6:11-12

3. Sensem mojego życia, źródłem mojego pokoju, mojej samoakceptacji-jest Jezus Chrystus – nie mój mąż.

Kol 2:8 -10;

4. Najpierw jestem żoną a potem mamą-kolejność jest bardzo ważna!

Tytus 2: 4-5

5. Intymność jest kluczowa niezależnie od stażu małżeńskiego!

Prz 5:14 -19

6. Źródłem wszelkiej mądrości jest Słowo Boże-zachęcaj swojego męża wersetami, rozmawiajcie o Biblii-dzielcie się spostrzeżeniami

Ef 5.19

7.Jestem jego największym fanem i pokazuję to!

Prz 14:1 oraz Przy 21:9

8. Jestem jego największym przyjacielem-czyli mówię prawdę z szacunkiem i w miłości z wersetami Biblijnymi

Prz 27:5

9. Wspieram go w tym, kim jest a nie w tym, kim chciałabym by był- mądra żona nie przegapia okazji by skomplementować swojego męża w towarzystwie

Filp. 4:11 oraz Przy. 10:12 oraz Filip. 2:2

10. Przebaczenie-„Słońce nie zachodzi nad gniewem waszym „

(Ef 4:26). Przebaczamy i zapominamy i nigdy więcej nie wspominamy. Nie używamy słowa „rozwód” NIGDY!!!!!!

Ef 4:26 -27

11. Budować bariery dookoła małżeństwa –lepiej za dużo niż za mało!

2 Kor. 2:10 -11

12. Razem ustanawiać i przestrzegać priorytetów dla małżeństwa/ rodziny, które są zgodne ze Słowem Bożym

Mt 22:37 -38

13. Problemy przyjdą, to pewne, ale musimy się RAZEM na nie przygotować.

Jan 16:33 . oraz Łuk 17:1

Magda West